Vòng chung kết cuộc thi cuộc thi thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRF “HISENSE HITACHI DESIGN CUP”