Sản phẩm

Energy saving design to provide a comfortable indoor environment while being environment-friendly.
Hi-FLEXi X Series
8 - 64HP

Dòng sản phẩm X có công suất lớn hơn và là sản phẩm điều hòa không khí trung tâm sử dụng biến tần toàn phần mới nhất. Sản phẩm tập trung vào những yêu cầu và mức độ thoải mái của khách hàng, sản phẩm đại diện cho công nghệ cao và chất lượng tốt của Hisense.

Hi-FLEXi G+ Series
8 - 88HP

Dòng sản phẩm G+ có công suất lớn hơn và là sản phẩm điều hòa không khí trung tâm sử dụng biến tần toàn phần mới nhất. Sản phẩm tập trung vào những yêu cầu và mức độ thoải mái của khách hàng, sản phẩm đại diện cho công nghệ cao và chất lượng tốt của Hisense.