Liên hệ

Công Ty TNHH DHKK Hisense Hitachi Vietnam

T. +84 2432 009530
M. +84 1269283604 /+84 1649688985
E. hhvn@hisensehitachi.com
A. Hanoi Office & Showroom: No 196, Hoang Quoc Viet Street, Bac Tu Liem District, Hanoi, Viet Nam
Gửi yêu cầu